Narkoman w domu – symptomy – 5

Przyjaźń dzieci i młodzieży jest rzeczą priorytetową w okresie dorastania i dojrzewania. Daje im wsparcie psychiczne, poczucie przynależności do grupy rówieśniczej i wspólnoty. Gdy dzieci dorastają do tzw. „chodzenia”, często „wiszą na telefonie”, nie odrywają się od smartfonów lub nagle wezwani poprzez socjal media biegną na spotkanie z ukochaną, ukochanym.

5. Nagłe wyjścia i wyprzedaże

Narkoman postępuje identycznie. Gdy czuje głód a nie miał okazji kupić wcześniej „działki”, bo często o tym potrafi zapomnieć – żyje w ekstazie, ucieka z domu bez podawania przyczyny, po prostu musi wyjść. Jeśli rodzice dają mu „szlaban”, wyjdzie oknem, piwnicą czy oknem w dachu. Często też poszukuje pieniędzy, aby cokolwiek sprzedać i mieć na narkotyki. To sprawia, że w jego pokoju zaczyna brakować już przedmiotów z dzieciństwa, zabawek, gier komputerowych, książek itd.

Pieniądze są najważniejsze - można za nie kupić szczęście: działkę...

Pieniądze są najważniejsze – można za nie kupić szczęście: działkę…

Gdy nagle znajdzie kupca na cokolwiek, szybko pozbywa się rzeczy i nawet wielkich pamiątek, aby mieć za co kupić narkotyki.