edukacja

More

Taare zameen par

  • 15 marca 2018

Taare zameen par – „Gwiazdy na ziemi” – tłumaczenie tytułu z translatora gogle – to dramat obyczajowy, rodem z Bollywood w Indiach z 2007 roku. Dostępny jest teraz dla polskiego widza na...

More

Samiec alfa 3

  • 28 grudnia 2016

Samiec alfa 1 gatunku homo sapiens miał być, był(?) zbliżony charakterem do macho (maczo), którego opis można zawęzić do cech: odważny, silny fizycznie, władczy, sprawny seksualnie, pewny siebie i zdecydowany. W latach...

More

Porażki systemu edukacji: praca w grupach

  • 9 lutego 2016

Pamiętam, jak w szkole podstawowej kilkakrotnie dostawałam piątki za darmo. Na pracach ręcznych robiliśmy budki lęgowe dla ptaków. Pracowałam w grupie ze wspaniałym kolegą, którego ojciec był stolarzem. Na zajęciach tylko udawaliśmy,...

More

Porażki systemu edukacji: programy nauczania

  • 31 stycznia 2016

Programy nauczania podpowiadają nauczycielom, w jaki sposób zrealizować podstawę programową. Podstawa to z kolei zbiór celów edukacyjnych, które na danym etapie rozwoju dziecka, ucznia, winny być spełnione, np. system dąży do tego,...

More

Porażki systemu edukacji: EWD

  • 24 stycznia 2016

Edukacyjna Wartość Dodana to kolejne narzędzie stworzone dla kontrolowania jakości nauczania w szkołach. Dzięki niemu organ prowadzący i MEN może dowiedzieć się obiektywnej prawdy, która placówka uczy, a która udaje, że uczy...

More

Porażki systemu edukacji: dysleksja

  • 20 stycznia 2016

Thomas Edison, Hans Ch. Andersen, Leonardo da Vinci, Muhammad Ali, Steven Spielberg i Tom Cruise to kilka z wielkich postaci nauki, kultury i sztuki borykających się w wieku szkolnym z problemami dysleksji....

More

Porażki systemu edukacji: wychowanie

  • 18 stycznia 2016

Pamiętam, że na początku gimnazjum na jednej z pierwszych lekcji wychowawczyni zapisała na tablicy temat: „Seks przedmałżeński i jego skutki”. Następnie tak bez wyjaśnień, pogadanki czy wstępu rzuciła w naszą stronę pytanie:...

More

Porażki systemu edukacji: antyk

  • 16 stycznia 2016

W polskiej szkole od podstawówki po liceum, na lekcjach historii, języka polskiego, wos, wok omawiane są tradycje starożytnej Grecji i Rzymu w taki sposób, a także w tak ogromnym wymiarze czasu lekcyjnego,...

More

Jajko mądrzejsze od kury

  • 20 grudnia 2015

Odpowiedź na pytania: „Co było pierwsze: jako czy kura?” wydaje się prosta. Skoro kura wylęga się z jajka, jajko musiało być pierwsze. To nie oznacza, że polskie powiedzenie „Jajko mądrzejsze od kury” jednoznacznie...

More

Toksyczni dziadkowie i ich wnuki

  • 7 grudnia 2015

Dziadkowie nie mają tendencji do bycia toksycznymi sami z siebie (są wyjątki), ale nadużywanie ich dobroci prowadzi do swego rodzaju odruchów obronnych. Mają „nawroty mentorskie” wobec swoich dorosłych dzieci wtedy, gdy ich...