ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Komunikat o błędzie pojawia się w przeglądarce znienacka. Być może ma związek z częstym wywoływanie żądania przez programy typu „szukaj w wynikach google” – są takie roboty poszukujące. Błąd ten ERR_CONNECTION_TIMED_OUT ma numer 118 (ERROR 118) i dotyczy błędnego czytania adresu IP komputera. Nie można wówczas załadować strony google.pl na żadnej przeglądarce, mimo że na innych domowych urządzeniach strona google ładuje się poprawnie. Podpowiedzi na stronie productforums.google.com doprowadziły do znalezienia wyjścia z tej frustrującej sytuacji: bez google.pl nie można serfować po sieci…

Należy wykonanć następujące czynności odnawiające adres IP:

1. Wejdź do wiersza polecenia w menu startowym i wpisz: cmd
Teraz jesteś w trybie poleceń.
2. Wpisz komendę: ipconfig/release; odczekaj cwhilę.
3. Wpisz komendę: ipconfig/renew.

Teraz powinno być dobrze, załaduj google.

start/wyszukaj programy/cmd, a potem wpisz polecenia

start/wyszukaj programy/cmd, a potem wpisz polecenia